Spesialtransport

Spesialtransport

Iversby Transport er en aktør som tilbyr spesialtransport i Viken fylke. Vi har spesialisert oss på transport som f.eks: Hus, tanker, stålbjelker, vindturbiner, og annet stort tungt gods som ikke har vanlig bredde / lengde.

Vi har maskinpark for å påta oss de største og tyngste transportene. Vi innhenter alltid nødvendige tillatelser, og sikkerheten kommer alltid først. 

Kontakt oss for mer informasjon om spesialtransport.